Ο Emmanuel Comte είναι ιστορικός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των μεταναστεύσεων στην Ευρώπη μετά το 1945. Είναι Κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Λέκτορας στη Σχολή Διεθνών Σπουδών της Βιέννης (Diplomatische Akademie Wien). Έχει διατελέσει ακαδημαϊκός στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ. Ο Emmanuel έχει φοιτήσει στην École normale supérieure στο Παρίσι, απ’ όπου απέκτησε agrégation στην Ιστορία το 2007 και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις το 2009. Έλαβε ευρωπαϊκό διδακτορικό δίπλωμα με άριστα στην Ιστορία της Ευρώπης και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 2014, με βραβευμένη διατριβή υπό τον τίτλο “Η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού καθεστώτος μετανάστευσης, 1947-1992”.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνεται το The History of the European Migration Regime: Germany’s Strategic Hegemony (Routledge, 2018), και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Journal of European Integration History (2015), Relations Internationales (2016), Le Mouvement social (2018), Labor History (2019), και Cold War History (2020). 

Είναι Επικεφαλής του πακέτου εργασίας για τις μεταναστεύσεις στο έργο “EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.