Το Κείμενο Εργασίας του Emmanuel Comte για το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας BRIDGES του Ορίζοντα 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 101004564) αναφέρεται στην El País σε άρθρο σχετικά με τις συζητήσεις για την ανθρώπινη κινητικότητα.

Το Κείμενο εργασίας με τίτλο “Ιστορική ανάλυση σχετικά με την εξέλιξη των αφηγήσεων για τη μετανάστευση και την ένταξη. Βρετανο-γαλλικές αφηγήσεις για τον περιορισμό της μετανάστευσης από τον Παγκόσμιο Νότο, δεκαετία 1960-μέσα της δεκαετίας του 1980” εξετάζει πέντε εξέχουσες υπερεθνικές αφηγήσεις στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που αποσκοπούσαν στη δικαιολόγηση περιορισμών έναντι των μεταναστών από τον Παγκόσμιο Νότο, από τη δεκαετία του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ειδικότερα, το κείμενο δείχνει πώς η ανθρωπιστική αφήγηση -που παρουσιάζει τους μετανάστες ως θύματα προς προστασία- χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει την κρατική παρέμβαση για τον περιορισμό της μετανάστευσης.