Το πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με έναν ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον στόχοι του προγράμματος είναι η ενεργή εμπλοκή των πολιτών σε έναν ανοικτό και συμμετοχικό διάλογο, η οικοδόμηση βασικών γνώσεων σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, καθώς και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

– Ακαδημία Νέων Ηγετόρων (ELA)

– ασκήσεις προσομοίωσης

– δημόσιες συζητήσεις (Public Agoras)

– εξειδικευμένα σεμινάρια για επαγγελματίες (δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπάλληλους)

– ηλεκτρονικό παιχνίδι για την ΕΕ

ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) σε ετήσια βάση με τα κείμενα εργασίας που δημοσιεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ ως συμβολή στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο.

Για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε πάνω στην εικόνα:

Στο πλαίσιο του EPACE-EU, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διοργανώσει 7 εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες (1 ELA, 2 ασκήσεις προσομοίωσης, 1 Δημόσια Αγορά και 3 ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια), επιδιώκοντας την άμεση συμμετοχή περισσότερων από 200 πολιτών.