Το παιχνίδι “Ticket to an EU Ride” αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα EPACE-EU του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Morphis Operational Excellence Consulting και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες ταξιδεύουν σε διάφορες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία, τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. Στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να εξοικειώσει τους παίκτες με αυτές τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους ενθαρρύνει να γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.