Η Ντία Αναγνώστου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής και Διεθνούς Διακυβέρνησης στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (από το 2013 μέχρι σήμερα), και Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ (από το 2004 μέχρι σήμερα). Από το 2023 εργάζεται ως αποσπασμένη εθνική εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατείχε ερευνητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον (1999-2000), στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (2000-2001, 2010-2012), και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2020-2023), ενώ διδάσκει και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges.

H κ. Αναγνώστου έχει μακρά ερευνητική εμπειρία στην έρευνα της συγκριτικής πολιτικής και της διεθνούς διακυβέρνησης. Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση της πολιτικής επιστήμης και της νομικής, η έρευνά της εστιάζει στο ρόλο και στην επίδραση που ασκούν τα δικαστήρια και το διεθνές δίκαιο στην προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ισότητας των φύλων, στις μειονότητες, τους μετανάστες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κ. Αναγνώστου έχει επίσης μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε δράσεις ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση, και έχει υπηρετήσει ως μέλος και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2020-2023). Η κ. Αναγνώστου έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια και ως εταίρος σε πολλά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα Προγράμματα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί τέσσερα βιβλία και πενήντα κεφάλαια βιβλίων και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατα δημοσίευσε τη μονογραφία με θέμα The European Convention of Human Rights Regime – Reform of Immigration and Minority Policies from Afar (Routledge, 2023). E-mail: [email protected]

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Dia Anagnostou, The European Convention of Human Rights Regime: Reform of immigration and minority policies from afar, monograph (Routledge 2022, 239 pages).

Dia Anagnostou (ed.), Rights and Courts in Pursuit of Social Change: Legal Mobilisation in the Multi-Level European System, Oxford: Hart Publishing, 2014.

Dia Anagnostou (ed.), The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.

Dia Anagnostou (ed.), The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010 (co-edited with Evangelia Psychogiopoulou)

Άρθρα σε περιοδικά (από το 2010)

Danai Angeli and Dia Anagnostou, “A shortfall of rights and justice? Judicial review of immigration detention in Greece”, European Journal of Legal Studies (May 2022). 98-131.

Dia Anagnostou (with Effie Fokas), “The ‘radiating effects’ of the ECtHR on social mobilisations around religion and education in Europe: an analytical frame”, forthcoming in Politics and Religion, 2018.

Dia Anagnostou (with Liviu Andreescu), “The European Court of Human Rights in national struggles around religion and education: a comparative analysis”, forthcoming in Politics and Religion, 2018

Dia Anagnostou, “Judicial Activism in the Name of the Nation: Reneging on the Integration of Immigrants in Greece”, Journal of Law and Society, Vol. 43, No. 4 (December 2016), pp. 596-618.

Dia Anagnostou (with Alina Mungiu-Pippidi), “Domestic implementation of human rights judgments in Europe: Legal infrastructure and government effectiveness matter”, European Journal of International Law, Vol. 25, No. 1 (Spring 2014).

Dia Anagnostou, “Gender Constitutional Reform, Positive Measures and Transnational Dynamics in Greece and the EU: From formal to substantive equality?” Canadian Journal of Law and Society Vol. 28, No. 1 (August 2013).

Dia Anagnostou (with Sue Millns), “Gender equality, legal mobilization and feminism in a multi-level European system: overview and research agenda”, Canadian Journal of Law and Society Vol. 28, No. 1 (August 2013), pp. 1-17.

Dia Anagnostou (with Dina Karydi): “Transparency and Accountability in the Parliaments of Greece and Southeast Europe (or the Gap between Institutional Rules and Democratic Practices)”, Hellenic Studies, Vol. 18, No. 2 (Autumn 2010), pp. 133-158.

Dia Anagnostou (with Susan Millns): “Individuals from Minority and Marginalised Groups before the Strasbourg Court: Legal Norms and State Responses from a Comparative Perspective”, European Public Law, Vol. 16, No. 3, 2010, pp. 393-400.

Dia Anagnostou (with Yonko Grozev): “Human rights litigation and restrictive state implementation of Strasbourg Court judgments: The case of ethnic minorities from Southeast Europe”, European Public Law, Vol. 16, No. 3, 2010, pp. 401-418.

Dia Anagnostou “Does European Human Rights Law Matter? State Implementation and Domestic Impact of Strasbourg Court Judgments”, International Journal of Human Rights, Vol. 14, No. 5, 2010, pp. 721-743.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (από το 2012)

Dia Anagnostou, “Differentiation and the unpicking the EU’s asylum system from within: Greek perceptions and policies before and after the 2015 migration crisis”, in John Erik Fossum and Jozef Batora (eds), Routledge, 2023.

Dia Anagnostou, “Minorities in the European Court of Human Rights (Or How the ‘Sleeping Beauty’ Was Awakened to their Cultural and Political Assertiveness), in Monica Claes and Ellen Vos (eds.)  Making Sense of European Union Law, Hart, 2022, 103-115.

Dia Anagnostou, “EU Policy and Gender Mainstreaming in Research and Higher Education: How Well Does it Travel from North to South?”, Angela Wroblewski & Rachel Palmén (eds) Overcoming the Challenge of Structural Change in Research Organisations – A Reflexive Approach to Gender Equality, Bingley: Emerald Publishing, 2022, 73-89.

Dia Anagnostou, “Implementation and Impact of Strasbourg Court Rulings: The Case of Religious Minorities and their Convention Freedoms”,  Jeroen Temperman, T.J. Gunn & M. Evans (eds.), The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief, Leiden: Brill/Nijhoff, 2019, 388-418.

Dia Anagnostou, “The protracted struggle for gender quotas in Greek politics: constitutional reform and feminist mobilization in the EU context”, in Transforming gender equality: The irresistible rise of gender quotas in Europe, Ruth Rubio and Eleonore Lepinard (eds), Oxford University Press, 2018, pp. 157-185.

Dia Anagnostou (with Dimitris Skleparis) “Human Rights in European Prisons: Can the Implementation of Strasbourg Court Judgments Influence Penitentiary Reform Domestically?” Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems, Tom Daems and Luc Robert (eds.) (Palgrave Publishers, 2017), pp. 37-77.

Dia Anagnostou, “Gender equality and parity in European national constitutions”, Handbook on Gender and Constitutions, Helen Irving (ed.), Palgrave Macmillan, 2017, pp. 268-288.

Dia Anagnostou, “Law and Rights’ Claiming on behalf of Minorities in the Multi-level European System”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.) (Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 1-24.

Dia Anagnostou, “From Belfast to Diyarbakir and Grozny via Strasbourg: Transnational legal mobilisation against state violations in a state of emergency and armed conflict”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.), Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 157-180.

Dia Anagnostou, “Law and rights as opportunity and promise for minorities in Europe? Concluding observations and research agendas”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.) (Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 205-218.

Dia Anagnostou, (with E. Psychogiopoulou and A. Kandyla) “Journalists’ self-regulation in Greece”, Media freedom and independence: Policy challenges and regulatory trends in Europe (edited E. Psychogiopoulou) (Palgrave, 2014), pp. 220-233.

Dia Anagnostou, “Untangling the domestic impact of the European Court of Human Rights: Institutional make-up, conceptual issues and mediating factors”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 1-25.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou), “Under what conditions can ECtHR rulings promote rights-expansive policy change? Religious and ethnic minorities in Greece”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 143-165

Dia Anagnostou, “Politics, courts and society in the domestic implementation and practice of the ECtHR’s case law”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 211-231.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou), “Recasting the Contours of Media Policy in a Political Context: An Introduction”, Understanding Media Policies, Evangelia Psychogiopoulou (ed.), Palgrave MacMillan, 2012, pp. 1-20.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou and Anna Kandyla) “The Greek Media Policy Revisited”, Understanding Media Policies, Palgrave MacMillan (2012), pp. 133-149.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

 1. Dia Anagnostou, “Domestic implementation of European Court of Human Rights’ judgments related to immigration in Greece”, ELIAMEP Policy Paper #127, February 2023.
 2. Dia Anagnostou, Gender Equality Plans in Universities and Research Organizations – A Practical Guide, Athens: ELIAMEP, January 2021 (in Greek)
 3. Anagnostou, Dia and Natalia Avlona, “The European Union and gender equality in research and higher education: A view from Greece”, ELIAMEP Policy Paper, No. 28, September 2019.
 4. Anagnostou Dia, “Gender Equality in Higher Education Reform in Greece”, ELIAMEP Policy Paper, No. 29, November 2019.
 5. Dia Anagnostou, co-authored with Rositsa Dzhekova, Nadya Stoynova, Anton Kojouharov, Mila Mancheva and Emil Tsenkov, Understanding Radicalisation: A Review of the Literature, Sofia: Center for the Study of Democracy, 2016.
 6. Dia Anagnostou, (with D. Skleparis, Aimilia Kontogianni, Giorgos Tzogopoulos), Local government and migrant integration in four municipalities in Greece. Report compiled in the frame of the LOMIGRAS project on “Mainstreaming and Monitoring Immigrants’ Integration in Greece” (EEA Grants, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2016). Available at: https://www.researchgate.net/publication/310414395_Local_Government_and_Migrant_Integration_in_Greece
 7. Dia Anagnostou, “Local government and migrant integration in Europe and in Greece”. Report compiled in the frame of the LOMIGRAS project on “Mainstreaming and Monitoring Immigrants’ Integration in Greece” (EEA Grants, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2016). Available at http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2016/07/LOMIGRAS.report.No1-1.pdf
 8. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou), “Why do some countries comply with the Group of States against Corruption and others do not? A study of political finance international norms and domestic reform”, ANTICORRP Project, 2017. Available at http://anticorrp.eu/publications/why-do-some-countries-comply-with-the-group-of-states-against-corruption-and-others-do-not-a-study-of-political-finance-international-norms-and-domestic-reform/
 9. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou and Martin Mendelski), “Comparative Report on Compliance and Fragmentation of Governance”, ANTICORRP Project, 2017. Available at http://anticorrp.eu/publications/comparative-report-on-compliance-and-fragmentation-of-governance/
 10. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou, Mihály Fazekas, Alejandro Ferrando Gamir, Andrea Wagner, Salvatore Sberna, Eva Nanopoulos), “Report on the implementation, monitoring and enforcement”, ANTICORRP Project, 2016. Available at http://anticorrp.eu/publications/report-on-the-implementation-monitoring-and-enforcement/
 11. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou, Aram Khaghaghordyan, Andrea Wagner), “Background report on international and European law against corruption”, ANTICORRP Project, 2014. Available at http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
 12. Dia Anagnostou, “Citizenship Policy-Making in Mediterranean States: Greece”, EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre, European University Institute, EUDO Citizenship Observatory, May 2011 http://eudo-citizenship.eu/docs/EUDOComp-Greece.pdf
 13. Anagnostou, Dia (2008): “Minorities, Migrants and Human Rights in the Strasbourg Court: Introduction”, The European Court of Human Rights, Democracy and Minorities: An Inquiry into Litigation and Domestic Implementation in Nine Countries, Dia Anagnostou (editor), Brussels: European Commission, 2008.
 14. Anagnostou, Dia and Anna Triandafyllidou (2005): “An Introduction to the theoretical frame of the EUROREG project”, Regions, Minorities and European Policies: An Overview of the State of the Art in Western, Central East and Southeast Europe, Brussels: European Commission, DG Research, 2005.
 15. Anagnostou, Dia and Anna Triandafyllidou (2005): “Regions, minorities and European policies: A policy report on the Turkish Muslims of Western Thrace in Greece”, Regions, Minorities and European Policies: An Overview of the State of the Art in Western, Central East and Southeast Europe, Brussels: European Commission, DG Research, 2005.