Η Ντία Αναγνώστου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ (από το 2004 μέχρι σήμερα). Κατείχε ερευνητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον (1999-2000), και στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο (Jean Monnet Fellow 2000-2001, Fernand Braudel Fellow 2009, Marie Curie Fellow 2010-2012). H κ. Αναγνώστου έχει μακρά ερευνητική εμπειρία στην έρευνα της συγκριτικής πολιτικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πάνω σε ζητήματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ πολιτικής επιστήμης και νομικής, η έρευνά της εστιάζει στο ρόλο και στην επίδραση που ασκούν τα δικαστήρια και το διεθνές δίκαιο στην προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ισότητας των φύλων, στις μειονότητες, τους μετανάστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κ. Αναγνώστου έχει συντονίσει δύο μεγάλα ερευνητικά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικώς έργων στο 6ο και 7ο Πλαίσιο, και στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά όπως Politics and Religion, Journal of Law and Society, European Journal of International Law, West European Politics, Southeast European Politics, International Journal of Human Rights, Canadian Journal of Law and Society, and European Public Law, και άλλα. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει μία μονογραφία για τις προσφυγές μεταναστών και μειονοτήτων ως μια μορφή κινητοποίησης και διεκδίκησης δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. E-mail: [email protected]

 

 1. Δημοσιεύσεις

 

  1. Βιβλία

Dia Anagnostou (ed.), The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010 (co-edited with Evangelia Psychogiopoulou)

Dia Anagnostou (ed.), The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.

Dia Anagnostou (ed.), Rights and Courts in Pursuit of Social Change: Legal Mobilisation in the Multi-Level European System, Oxford: Hart Publishing, 2014.

 1. Άρθρα σε περιοδικά με κριτές (από το 2010)

Dia Anagnostou (with Effie Fokas), “The ‘radiating effects’ of the ECtHR on social mobilisations around religion and education in Europe: an analytical frame”, forthcoming in Politics and Religion, 2018.

Dia Anagnostou (with Liviu Andreescu), “The European Court of Human Rights in national struggles around religion and education: a comparative analysis”, forthcoming in Politics and Religion, 2018

Dia Anagnostou, “Judicial Activism in the Name of the Nation: Reneging on the Integration of Immigrants in Greece”, Journal of Law and Society, Vol. 43, No. 4 (December 2016), pp. 596-618.

Dia Anagnostou (with Alina Mungiu-Pippidi), “Domestic implementation of human rights judgments in Europe: Legal infrastructure and government effectiveness matter”, European Journal of International Law, Vol. 25, No. 1 (Spring 2014).

Dia Anagnostou, “Gender Constitutional Reform, Positive Measures and Transnational Dynamics in Greece and the EU: From formal to substantive equality?” Canadian Journal of Law and Society Vol. 28, No. 1 (August 2013).

Dia Anagnostou (with Sue Millns), “Gender equality, legal mobilization and feminism in a multi-level European system: overview and research agenda”, Canadian Journal of Law and Society Vol. 28, No. 1 (August 2013), pp. 1-17.

Dia Anagnostou (with Dina Karydi): “Transparency and Accountability in the Parliaments of Greece and Southeast Europe (or the Gap between Institutional Rules and Democratic Practices)”, Hellenic Studies, Vol. 18, No. 2 (Autumn 2010), pp. 133-158.

Dia Anagnostou (with Susan Millns): “Individuals from Minority and Marginalised Groups before the Strasbourg Court: Legal Norms and State Responses from a Comparative Perspective”, European Public Law, Vol. 16, No. 3, 2010, pp. 393-400.

Dia Anagnostou (with Yonko Grozev): “Human rights litigation and restrictive state implementation of Strasbourg Court judgments: The case of ethnic minorities from Southeast Europe”, European Public Law, Vol. 16, No. 3, 2010, pp. 401-418.

Dia Anagnostou “Does European Human Rights Law Matter? State Implementation and Domestic Impact of Strasbourg Court Judgments”, International Journal of Human Rights, Vol. 14, No. 5, 2010, pp. 721-743.

 

 1. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (από το 2012)

Dia Anagnostou, “The protracted struggle for gender quotas in Greek politics: constitutional reform and feminist mobilization in the EU context”, in Transforming gender equality: The irresistible rise of gender quotas in Europe, Ruth Rubio and Eleonore Lepinard (eds), Oxford University Press, 2018, pp. 157-185.

Dia Anagnostou (with Dimitris Skleparis) “Human Rights in European Prisons: Can the Implementation of Strasbourg Court Judgments Influence Penitentiary Reform Domestically?” Europe in Prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems, Tom Daems and Luc Robert (eds.) (Palgrave Publishers, 2017), pp. 37-77.

Dia Anagnostou, “Gender equality and parity in European national constitutions”, Handbook on Gender and Constitutions, Helen Irving (ed.), Palgrave Macmillan, 2017, pp. 268-288.

Dia Anagnostou, “Law and Rights’ Claiming on behalf of Minorities in the Multi-level European System”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.) (Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 1-24.

Dia Anagnostou, “From Belfast to Diyarbakir and Grozny via Strasbourg: Transnational legal mobilisation against state violations in a state of emergency and armed conflict”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.), Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 157-180.

Dia Anagnostou, “Law and rights as opportunity and promise for minorities in Europe? Concluding observations and research agendas”, Rights in Pursuit of Social Change, D. Anagnostou (ed.) (Oxford, Hart Publishing, 2014, pp. 205-218.

Dia Anagnostou, (with E. Psychogiopoulou and A. Kandyla) “Journalists’ self-regulation in Greece”, Media freedom and independence: Policy challenges and regulatory trends in Europe (edited E. Psychogiopoulou) (Palgrave, 2014), pp. 220-233.

Dia Anagnostou, “Untangling the domestic impact of the European Court of Human Rights: Institutional make-up, conceptual issues and mediating factors”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 1-25.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou), “Under what conditions can ECtHR rulings promote rights-expansive policy change? Religious and ethnic minorities in Greece”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 143-165

Dia Anagnostou, “Politics, courts and society in the domestic implementation and practice of the ECtHR’s case law”, The European Court of Human Rights: Implementing the Strasbourg’s Judgments into Domestic Policy, Dia Anagnostou (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 211-231.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou), “Recasting the Contours of Media Policy in a Political Context: An Introduction”, Understanding Media Policies, Evangelia Psychogiopoulou (ed.), Palgrave MacMillan, 2012, pp. 1-20.

Dia Anagnostou, (with Evangelia Psychogiopoulou and Anna Kandyla) “The Greek Media Policy Revisited”, Understanding Media Policies, Palgrave MacMillan (2012), pp. 133-149.

 1. Εκθέσεις ερευνητικών έργων
 1. Dia Anagnostou, co-authored with Rositsa Dzhekova, Nadya Stoynova, Anton Kojouharov, Mila Mancheva and Emil Tsenkov, Understanding Radicalisation: A Review of the Literature, Sofia: Center for the Study of Democracy, 2016.
 2. Dia Anagnostou, (with D. Skleparis, Aimilia Kontogianni, Giorgos Tzogopoulos), Local government and migrant integration in four municipalities in Greece. Report compiled in the frame of the LOMIGRAS project on “Mainstreaming and Monitoring Immigrants’ Integration in Greece” (EEA Grants, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2016). Available at: https://www.researchgate.net/publication/310414395_Local_Government_and_Migrant_Integration_in_Greece
 3. Dia Anagnostou, “Local government and migrant integration in Europe and in Greece”. Report compiled in the frame of the LOMIGRAS project on “Mainstreaming and Monitoring Immigrants’ Integration in Greece” (EEA Grants, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2016). Available at http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2016/07/LOMIGRAS.report.No1-1.pdf
 4. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou), “Why do some countries comply with the Group of States against Corruption and others do not? A study of political finance international norms and domestic reform”, ANTICORRP Project, 2017. Available at http://anticorrp.eu/publications/why-do-some-countries-comply-with-the-group-of-states-against-corruption-and-others-do-not-a-study-of-political-finance-international-norms-and-domestic-reform/
 5. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou and Martin Mendelski), “Comparative Report on Compliance and Fragmentation of Governance”, ANTICORRP Project, 2017. Available at http://anticorrp.eu/publications/comparative-report-on-compliance-and-fragmentation-of-governance/
 6. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou, Mihály Fazekas, Alejandro Ferrando Gamir, Andrea Wagner, Salvatore Sberna, Eva Nanopoulos), “Report on the implementation, monitoring and enforcement”, ANTICORRP Project, 2016. Available at http://anticorrp.eu/publications/report-on-the-implementation-monitoring-and-enforcement/
 7. Dia Anagnostou (with Evangelia Psychogiopoulou, Aram Khaghaghordyan, Andrea Wagner), “Background report on international and European law against corruption”, ANTICORRP Project, 2014. Available at http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
 8. Dia Anagnostou, “Citizenship Policy-Making in Mediterranean States: Greece”, EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre, European University Institute, EUDO Citizenship Observatory, May 2011 http://eudo-citizenship.eu/docs/EUDOComp-Greece.pdf
 9. Anagnostou, Dia (2008): “Minorities, Migrants and Human Rights in the Strasbourg Court: Introduction”, The European Court of Human Rights, Democracy and Minorities: An Inquiry into Litigation and Domestic Implementation in Nine Countries, Dia Anagnostou (editor), Brussels: European Commission, 2008.
 10. Anagnostou, Dia and Anna Triandafyllidou (2005): “An Introduction to the theoretical frame of the EUROREG project”, Regions, Minorities and European Policies: An Overview of the State of the Art in Western, Central East and Southeast Europe, Brussels: European Commission, DG Research, 2005.
 11. Anagnostou, Dia and Anna Triandafyllidou (2005): “Regions, minorities and European policies: A policy report on the Turkish Muslims of Western Thrace in Greece”, Regions, Minorities and European Policies: An Overview of the State of the Art in Western, Central East and Southeast Europe, Brussels: European Commission, DG Research, 2005.