Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 23 – 24 Φεβρουαρίου 2023 το δεύτερο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα περισσότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Η υλοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένα ΑΕΙ προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά και άλλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2026).

 

Σε συνέχεια του πρώτου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2022, σκοπός του εργαστηρίου της 23 – 24 Φεβρουαρίου είναι να μεταφέρει επιπλέον τεχνογνωσία σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, αλλά και της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση, παρακολούθηση και βιωσιμότητα των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, και θα έχει διάρκεια 1.5 μέρα (Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 10.00 – 15.10, και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 10.00 – 13.15). Είναι το δεύτερο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται στα ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.