Ο Νίκος Κουτσιαράς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Είναι επίσης κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι : Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολιτική απασχόλησης και αγοράς εργασίας, κοινωνική πολιτική, ΟΝΕ και μακροοικονομική πολιτική