Ο σκοπός του εν λόγω δοκιμίου είναι να συμβάλλει στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με τον καθορισμό μίας σειράς σεναρίων και στρατηγικών που αφορούν τη δημοσιονομική διάσταση της «κοινωνικής Ευρώπης». Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια πολλών επιστημονικών κλάδων, στοχεύουμε στην αναγνωριστική προσέγγιση αυτών των σεναρίων και των στρατηγικών που εμφανίζονται να είναι α) πιο πιθανά σε σχέση με άλλα και β) πιο αποδεκτά από άλλα στο πλαίσιο της νομιμότητας και της αποδοτικότητας των δημοκρατικών πολιτικών συστημάτων.

Διαβάστε το κείμενο: Ν.Κουτσιαράς & Γ. Ανδρέου – Η δημοσιονομική διάσταση της «κοινωνικής Ευρώπης». Σενάρια και στρατηγικές για το μέλλον (στην αγγλική).