Η Έφη Φωκά είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), όπου έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από έργα σχετικά με τη θρησκεία, την πολιτική και το δίκαιο. Το πιο πρόσφατο έργο της στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι μία μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), για κινητοποιήσεις από τη βάση απλών πολιτών, ‘στη σκιά’ των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για θέματα θρησκείας (Grassrootsmobilise; 2014-2019).

Η Δρ. Φωκά είναι επίσης Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Αθήνα) και Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics. Ο αρχικός τομέας της είναι οι πολιτικές επιστήμες και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην πολιτική κοινωνιολογία από το London School of Economics.

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα: Religious America, Secular Europe, σε συνεργασία με τους Peter Berger και Grace Davie, Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, co-edited with Aziz Al-Azmeh (Cambridge Univ Press, 2007), Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, σε συνεπιμέλεια με τον Aziz Al-Azmeh, Τhe European Court of Human Rights and minority religions: messages generated and messages received, σε συνεπιμέλεια με τον James T. Richardson. και περισσότερα από 60 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που διερευνούν τη θρησκεία σε σχέση με την πολιτική, το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εθνικισμό και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό βιογραφικό της σημείωμα εδώ.