Η Έφη Φωκά είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ίδρυμα υποδοχής για το πρόγραμμα Grassrootsmobilise. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, όπου ήταν η ιδρυτική Διευθύντρια του LSE Forum on Religion (2008-2012), υπότροφος Α. Κ. Λασκαρίδη στο Ελληνικό Παρατηρητήριο (2007-8), και δίδαξε στο μεταπτυχιακό Θεωρίες Εθνικισμού του Τμήματος Διακυβέρνησης (2005-7). Πριν το πρόγραμμα Grassrootsmobilise η Έφη πραγματοποίησε μία υποτροφία Marie Curie με θέμα: ‘Πλουραλισμός και Ελευθερία της Θρησκείας σε Ορθόδοξες Χώρες στην Ευρώπη’ (PLUREL), επίσης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και πριν απ’αυτό συμμετείχε σε μια σειρά διεθνών ερευνητικών κοινοπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Europe, Religion and Multiple Modernities (EUROMM, με βάση το Πανεπιστήμιο του Gottingen); το πρόγραμμα Welfare and Values in Europe (WaVE, με βάση το Πανεπιστήμιο του Uppsala); και το πρόγραμμα Welfare and Religion in a European Perspective (WREP, με βάση το Centre for Religion and Society, Uppsala).

Ο αρχικός της τομέας ήταν οι πολιτικές επιστήμες (BA, Furman University, USA; MSc European Politics, LSE) και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική κοινωνιολογία από το London School of Economics. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη θρησκεία και την πολιτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; τη σχέση ανάμεσα στη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα και τον εθνικισμό; την κοινωνιολογία της θρησκείας από ευρωπαϊκή προοπτική, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ισλάμ και τη Χριστιανική Ορθοδοξία; και, πιο πρόσφατα, το δίκαιο και η ελευθερία της θρησκείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά πλαίσια.

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν: Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, co-edited with Aziz Al-Azmeh (Cambridge Univ Press, 2007), Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, co-authored with Peter Berger and Grace Davie (Ashgate Press, 2008), The European Court of Human Rights and minority religions: messages generated and messages received, co-edited with James T. Richardson (Taylor and Francis, 2018), and amongst her relevant journal articles and book chapters, ‘Sociology at the intersection between law and religion’, in ed. Silvio Ferrari, Routledge Handbook of Law and Religion (2015), ‘The Secular Court? Trends in the United States Supreme Court and the European Court of Human Rights Compared’, in eds. Abby Day and Mia Lovheim, Modernities, Memory, Mutations: Grace Davie and the Study of Religion (2015), ‘Banal, Benign or Pernicious? Religion and National Identity from the Perspective of Religious Minorities in Greece’, New Diversities (2015), ‘Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of European Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence’, Oxford Journal of Law and Religion (2015), ‘Comparative Susceptibility and Differential Effects on the Two European Courts: A Study of Grasstops Mobilizations around Religion’, Oxford Journal of Law and Religion (2016), ‘God’s advocates: The multiple fronts of the war on blasphemy in Greece’, in eds. Jeroen Temperman and Andras Koltay, Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre (2017), ‘Kokkinakis at the Grassroots Level’, Journal of Religion and Human Rights (2017), ‘The European Court of Human Rights at the Grassroots Level: who knows what about religion at the ECtHR, and to what effects?’, Religion, State and Society (2017), ‘The European Court of Human Rights and Minority Religions: messages generated and messages received’ (co-authored with James T. Richardson), Religion, State and Society (2017), ‘Pluralism and Religious Freedom: Insights from Orthodox Europe’, in eds. Elisabeth A. Diamantopoulou and Louis-Leon Christians, Orthodox Christianity and Human Rights in Europe: A Dialogue Between Theological Paradigms and Socio-Legal Pragmatics (2018),  ‘The Legal Status of Religious Minorities: exploring the impact of the European Court of Human Rights’, Social Compass (2018), ‘Religious American and Secular European Courts, or vice versa? A study of institutional cross-pollination’, in ed. Titus Hjelm, Peter L. Berger and the Sociology of Religion: 50 Years after the Sacred Canopy (2018), The European Court of Human Rights and minority religions: messages generated and messages received, co-edited with James T. Richardson (Routledge, 2018), ‘Introduction: Religion and Education in the Shadow of the European Court of Human Rights’, Politics and Religion (2019), ‘The “radiating effects” of the ECtHR on social mobilisations around religion and education in Europe: an analytical frame’ (co-authored with Dia Anagnostou), Politics and Religion (2019), and ‘Grassroots Level Awareness about Religion at the European Court of Human Rights’, in eds. Jeroen Temperman, T. Jeremy Gunn and Malcolm D. Evans, The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief: The 25 Years since Kokkinakis (Brill, 2019).

Προσεχώς:

‘Religion and Human Rights in Greece’, in eds. Giuseppe Giordan and Siniša Zrinščak, Global Eastern Orthodoxy. Politics, Religion and Human Rights (forthcoming 2019)

The European Court of Human Rights on the Ground: Grassroots Level Impact of Religious Freedoms Jurisprudence (edited volume) (forthcoming 2019)

Μπορείτε να δειτε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εδώ