29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018

Κοινές Εκδηλώσεις OSJI-EIN, Στρασβούργο

Η Έφη Φωκά προσκλήθηκε πρόσφατα να συμμετάσχει στις κοινές εκδηλώσεις που οργάνωσαν το Open Society Justice Initiative (OSJI) και το European Implementation Network (EIN) στο Στρασβούργο. Στις 29 Νοεμβρίου παρακολούθησε τη Συνάντηση Δικηγόρων για τους δικηγόρους του ΕΔΑΔ και μέλη του EIN. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν σε συνάντηση μεταξύ του Δικαστηρίου και εκπροσώπων μη-κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών Δικηγορικών Συλλόγων, με σκοπό τη συζήτηση πρακτικών πτυχών της υποβολής υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και γενικών προβλημάτων που συναντώνται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, όπως και την ανταλλαγή απόψεων για ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα της Σύμβασης.

Στη 1 Δεκεμβρίου η Έφη Φωκά παρακολούθησε τη Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκδήλωση Δικτύου του EIN, όπου είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για το πως οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις κινητοποιούνται γύρω από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.