Η Ορθοδοξία στο Δικαστήριο: Κράτη με ορθόδοξες πλειοψηφίες και θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου η Έφη Φωκά συμμετείχε στις εργασίες της πρώτης ημέρας της «2ης Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων» (9-11 Νοεμβρίου 2018), που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ. Παρουσίασε πτυχές της έρευνάς της σχετικά με τα πλειοψηφικά ορθόδοξα κράτη και τη θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.