Η Δρ Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσίευσε ένα νέο blog post στο blog του LSE με θέμα: ” Ένα υποχρησιμοποιημένο βοήθημα σε επίπεδο κοινωνίας: Ελευθερία της θρησκείας στο ΕΔΑΔ”.

Μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα Grassrootsmobilise, η Έφη Φωκά πραγματοποίησε μία συγκριτική μελέτη σχετικά με τον τρόπο που οι εθνικές συνθήκες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία εξακολουθούν να επηρεάζουν τα επίπεδα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στο Δικαστήριο.

Όπως αναφέρεται στο blog post:”Παρά την ‘ταχεία δικαστικοποίηση’ της θρησκείας στο ΕΔΑΔ, το Δικαστήριο και οι αποφάσεις του παραμένουν άγνωστες σε πολλούς δρώντες στη βάση”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το blog post, στα αγγλικά, εδώ.