Την έρευνά της με θέμα: “Η Ορθοδοξία στο Δικαστήριο: Κράτη με ορθόδοξες πλειοψηφίες και θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” παρουσίασε η κύρια ερευνήτρια του προγράμματος Grassrootsmobilise, Δρ Έφη Φωκά, κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Διάσκεψης του Διεθνούς Ορθόδοξου Θεολογικού Συλλόγου (IOTA) που έλαβε χώρα, στις 11 Ιανουαρίου, στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής της, η Δρ Ε.Φωκά ανέλυσε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζονται με θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και εκδόθηκαν εναντίον των κρατών με Ορθόδοξες πλειοψηφίες, με στόχο την ανίχνευση πιθανών μοτίβων στις διάφορες υποθέσεις.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.