Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μειονοτικές θρησκείες: τα μηνύματα που δημιουργούνται και τα μηνύματα που λαμβάνονται, eds. Effie Fokas and James T. Richardson, (2018) Abingdon: Routledge.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια συλλογή μελετών επικεντρωμένων στη σχέση των θρησκευτικών μειονοτήτων με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η παρούσα συλλογή μελετών ενισχύει την κατανόησή μας για την προσέγγιση του ΕΔΑΔ και τον αντίκτυπο των αποφάσεων στις θρησκευτικές μειονότητες.

Τα κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο δημοσιεύθηκαν αρχικά στα περιοδικά Religion, State & Society, Journal of Muslim Minority Affairs και Democratization.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.