Συγγραφέας: Έφη Φωκά

Δημοσιεύτηκε στο: Religion & Human Rights, 2017, 12(2-3), 210-222

Αυτό το άρθρο εξετάζει τον αντίκτυπο της περίπτωσης Κοκκινάκη σε επίπεδο «βάσης»: σε ποιο βαθμό γνωρίζουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης την περίπτωση του Κοκκινάκη και εάν την βλέπουν ως ευκαιρία να προωθήσουν τα δικά τους αιτήματα σχετικά με τα θρησκευτικά δικαιώματα; Σε ποιο βαθμό η υπόθεση ενέπνευσε κοινωνικούς παράγοντες όπως ακτιβιστές δικαιωμάτων, να κινητοποιήσουν τους δικηγόρους ή τα μέλη της θρησκευτικής ομάδας τους να διεκδικήσουν τα δικά τους θρησκευτικά δικαιώματα είτε στο δικαστήριο, είτε στις κυβερνητικές αίθουσες, είτε στους δρόμους; Αυτά τα ερωτήματα εξετάζονται στο άρθρο μέσω εμπειρικής έρευνας που διεξάγεται σχετικά με τις έμμεσες επιπτώσεις των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου της περίπτωσης του Κοκκινάκη, σε επίπεδο βάσης στην Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο Religion and Human Rights.