Η Δρ Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, πέρασε από συνέντευξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), στις Βρυξέλλες, μετά την επιτυχία της κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης του project της, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Consolidator Grant.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Φωκά πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα ακόμη πρόγραμμα που έφερε τη χρηματοδότηση του ERC και αφορούσε στις επιπτώσεις, σε επίπεδο βάσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη θρησκεία (Grassrootsmobilise).