Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Με τα χρόνια η έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ εστιάστηκε στις θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τομέα ενδιαφέροντος για το Ίδρυμα. Μετά τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου της Κρίσης, τον Ιανουάριο του 2013, προστέθηκε επίσης και η οικονομική διάσταση. Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σχετικά με τις θεσμικές εξελίξεις της ΕΕ, τη διεύρυνση, τις εξωτερικές και τομεακές πολιτικές, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να δοθεί στα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια, ένα κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών του Ιδρύματος για τη ενίσχυση του πολιτικού προβληματισμού σχετικά με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ενεργά σε διαδοχικές φάσεις του σχεδίου «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη».

Αναλυτές για Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Λυδία Αβράμη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια
Αχιλλέας Μητσός
Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γιώργος Παγουλάτος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος
Κύριος Ερευνητής
Ελισάβετ Φωκά
Υποδιευθύντρια
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια
Scenario Exercise on the EU as a ‘Peace Project’
1 Νοεμβρίου 2018 - 1 Απριλίου 2019
«Προς μία Ένωση Πολιτών»
1 Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Αυγούστου 2020
Δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ
15 Ιουνίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017
Mercator European Dialogue
1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2019
Το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη»
1 Μαρτίου 2016 - 28 Φεβρουαρίου 2017