Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Οι θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελούν διαχρονικά σημείο εστίασης και βασικό πεδίο δραστηριοποίησης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Πάγιοι στόχοι των σχετικών Προγραμμάτων  που εντάσσονται κάτω από την ευρύτερη αυτή θεματική είναι η παραγωγή νέας και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης καθώς επίσης και η συμβολή στη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της ενωσιακής διαδικασίας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν θέματα εσωτερικής, θεσμικής και πολιτικής φύσης αλλά και επεκτείνονται στη μελέτη του διεθνούς ρόλου της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Επιπρόσθετα, μέσω των δράσεων και εκδηλώσεων που οργανώνονται, επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία και διάχυση εμπεριστατωμένων θέσεων και απόψεων σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ουσιαστικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.

European Seminars

Introduction

Τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια του ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2003. Αρχικά πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο των Διεθνών Σεμιναρίων της Χάλκης, στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σύντομα λόγω της επιτυχίας τους σε ξεχωριστό ετήσιο συνέδριο. Οι συγκεκριμένες υψηλού επιπέδου συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις της Ευρώπης, τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, ενώ συγκέντρωσαν επιφανείς εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, διαμορφωτές πολιτικών και κορυφαίους δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Η πλειοψηφία των σεμιναρίων διοργανώθηκε με τη στήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Jean Monnet της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διοργάνωσή τους όμως συμμετείχαν κάποιες φορές ως συνδιοργανωτές φορείς και δεξαμενές σκέψης, όπως το Bruegel και το Bertelsmann Stiftung, αλλά ενισχύθηκαν οικονομικά και από ιδιωτικούς φορείς, όπως η Aegean Airlines, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ.α. Χαρακτηρίστηκαν ως ιστορία επιτυχίας (success story) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) και έτυχαν κάλυψης από ευρωπαϊκά ΜΜΕ πρώτης γραμμής μέσα στα χρόνια.

Select A Seminar

Αναλυτές, Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Emmanuel Comte
Κύριος Ερευνητής, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη
Ronald Meinardus
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Μεσογείου
Λυδία Αβράμη
Ερευνήτρια, Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Άγγελος Αγγέλου
Ερευνητής στο ερευνητικό έργο "Re-FORM"
Χρήστος Αληπράντης
Ερευνητής, Ευρωπαϊκή εσωτερική ασφάλεια και αστυνόμευση
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Φύλο, Μειονότητες, Θεωρίες Εθνικισμού, ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη
Γιώργος Ανδρέου
Ερευνητής, Πολιτικές της ΕΕ, Πολιτική Συνοχής
Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας, Αρχισυντάκτης του Journal of Southeast European and Black Sea Studies
Γιώργος Δικαίος
Ερευνητής, Κλιματική Διπλωματία, Βιωσιμότητα, Ευρωπαϊκοί θεσμοί
Εμμανουέλα Δούση
Ειδική Σύμβουλος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική, Κλιματική αλλαγή
Άννα Κανδύλα
Ερευνήτρια, Μέσα Ενημέρωσης και Πολιτική Επικοινωνία, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Πολιτική Συμμετοχή και Δημοκρατία
Αλέξανδρος Κεντικελένης
Ερευνητής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Bocconi
Νίκος Κουτσιαράς
Κύριος Ερευνητής, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Μακροοικονομική πολιτική, Πολιτική απασχόλησης και αγοράς εργασίας
Μιχάλης Κρητικός
Ερευνητής, Τεχνολογικό Δίκαιο και Ηθική, Διακυβέρνηση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης
Αλέξανδρος Κυριακίδης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριάν Κοντέλλη
Νικήτας Κωνσταντινίδης
Ερευνητής Εξωτερικού, Αναπληρωτής Καθηγητής, IE University, Μαδρίτη
Στέλλα Λαδή
Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Queen Mary Λονδίνου
Έλενα Λαζάρου
Ερευνήτρια, Εξωτερική πολιτική, Ασφάλεια, Άμυνα και διατλαντικές σχέσεις
Μαρία Λογοθέτη
Ειδική Σύμβουλος, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ.
Αχιλλέας Μητσός
Ειδικός Σύμβουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Πολιτική έρευνας
Σπύρος Μπλαβούκος
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Μπούρης
Ερευνητής Εξωτερικού, Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ, Πρόγραμμα Μεσογείου
Βασίλης Ντούσας
Ερευνητής Εξωτερικού, Ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές, Ασφάλεια και Εξωτερική πολιτική, Επικεφαλής Ευρωπαϊκών δράσεων, German Marshall Fund
Γιώργος Παγουλάτος
Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δήμητρα Παναγιωτάτου
Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο "Re-FORM"
Ελένη Παναγιωταρέα
Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομία
Παναγής Παναγιωτόπουλος
Κύριος Ερευνητής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πολυδεύκης Παπαδόπουλος
Επιστημονικός συνεργάτης, Ευρωπαϊκοί θεσμοί, Ευρωπαϊκή ενοποίηση
Τάκης Σ. Παππάς
Ερευνητής, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές, Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Ελσίνκι
Παύλος Πετίδης
Βοηθός Ερευνητής, Ευρω-Αφρικανικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική
Μαρίνα Ζωή Σαουλίδου
Βοηθός Ερευνήτρια, Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση, Λαϊκισμός, Κομματικά Συστήματα
Σωτήρης Σέρμπος
Ερευνητής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος
Κύριος Ερευνητής, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσια διοίκηση, Κοινωνία πολιτών, Εκδημοκρατισμός, Νότιος Ευρώπη και Βαλκάνια
Δήμητρα Τσίγκου
Βοηθός Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση
Ευάγγελος Τέμπος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Εμπειρογνώμων-Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΕ και Ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνας
Μάνος Τσατσάνης
Ερευνητής, Συγκριτική πολιτική ανάλυση, πολιτική κουλτούρα και πολιτικές κομμάτων
Λουκάς Τσούκαλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Φιλίππα Χατζησταύρου
Ερευνήτρια, θεωρία και θεσμικές πολιτικές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνιολογία
Βασίλης Χατζόπουλος
Ερευνητής, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Θεσμοί και Διακυβέρνηση της ΕΕ, Εσωτερική Αγορά της ΕΕ
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Ψηφιακή Τεχνολογία και Ψηφιακά Μέσα, Σύνδεση Ευρωπαϊκών Τομεακών Πολιτικών, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Δίκαιο
Ελληνογαλλικό πρόγραμμα fr.gr
28 Φεβρουαρίου 2022 - 28 Φεβρουαρίου 2023
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Aριάν Κοντέλλη"
1 Ιουλίου 2021 - 30 Ιουνίου 2022
«Η Ευρώπη στον Κόσμο»
7 Νοεμβρίου 2022