Η Έφη Φωκά προσκλήθηκε, μαζί με 20 επιλεγμένους ερευνητές, να συμμετάσχει σε ένα τετραετές διεπιστημονικό έργο με θέμα τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και έδρα το Κέντρο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Fordham της Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από μία σειρά δημοσιεύσεων, να αναλύσει διεξοδικά και να αποτυπώσει τον σύνθετο χαρακτήρα της σχέσης των χριστιανικών παραδόσεων της Ανατολής με τις δημοκρατικές αξίες της Δύσης, προβάλλοντας τους ανταγωνιστικούς ρόλους που διαδραματίζουν οι ορθόδοξες κοινότητες στη διαμόρφωση των γεωπολιτικών σχέσεων, ανάμεσα στην “Ανατολή” και τη “Δύση”.