Στο πλαίσιο της ανάλυσης του Ισλάμ, το βιβλίο αντιτίθεται στις γενικεύσεις για την παρουσία των Μουσουλμάνων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αναδεικνύει τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες και προσφέρει μια πιο ρεαλιστική και διαφοροποιημένη εικόνα της παρουσίας των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη.

Τίτλος Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence
Επιμέλεια Aziz Al-Azmeh και Έφη Φωκά
Έκδοση Cambidge University Press, 2007