Συγγραφέας: Έφη Φωκάς

Δημοσιεύτηκε στο: Oxford Journal of Law and Religion, 2015, Vol. 4, No. 1, 54–74

 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εξελιχθεί σε μια εμφανή, συχνά αμφιλεγόμενη, δύναμη στις πολυεπίπεδες μάχες για την θέση της θρησκείας στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Υπό το πρίσμα των ακαδημαϊκών συζητήσεων που αμφισβητούν τις άμεσες επιπτώσεις των δικαστηρίων στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, το άρθρο αυτό εξετάζει πώς κατανοείται καλύτερα η φύση και η έκταση της ευρωπαϊκής νομικής επιρροής στον θρησκευτικό πλουραλισμό μέσω των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα «στη σκιά» του Δικαστηρίου.

Διαβάστε το άρθρο εδώ: Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of European Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence