Μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη στα Αγγλικά εδώ.