Πολιτισμός, ταυτότητα & θρησκεία

Το ΕΛΙΑΜΕΠ περιλαμβάνει στην ερευνητική του δραστηριότητα θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την ταυτότητα και τη θρησκεία 

Πρόκειται για ζητήματα που κατεξοχήν εμπλέκονται με την πολιτική στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά και ευρύτερα, στην Ευρώπη και διεθνώς.  

Υπό το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει εκπονηθεί σειρά ερευνητικών έργων για τις σχέσεις Χριστιανών–Μουσουλμάνων, τη θρησκευτική ελευθερία σε πλειοψηφικά Ορθόδοξεςχώρες (PLUREL) και τη θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (GRASSROOTSMOBILISE) 

Η ερευνητική εμβέλεια του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει επεκταθεί πρόσφατα και σε θέματα πολιτικής ιδεολογίας και ταυτότητας σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά (REPLICIAS). 

Αναλυτές, Πολιτισμός, ταυτότητα & θρησκεία

Beáta Huszka
Υπότροφος του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie, ΝΑ Ευρώπη, ζητήματα μειονοτήτων στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια
Καλλιόπη Αμυγδάλου
Κύρια Ερευνήτρια, Αρχιτεκτονική και Ιδεολογία, Πολιτιστική κληρονομία
Ναταλία Ροζαλία Αυλώνα
Βοηθός Ερευνήτρια στο πρόγραμμα TARGEΤ, Φύλο και Τεχνολογία
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια, Φύλο, Μειονότητες, Θεωρίες Εθνικισμού, ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη
Θάνος Βερέμης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις
Βάλια Γιαλιά
Aρχιτέκτων, Eρευνήτρια στο πρόγραμμα HOMEACROSS
Ιουλία Καρίτη
Project manager στο πρόγραμμα HOMEACROSS
Αλεξάνδρα Μούργου
Ερευνήτρια στο πρόγραμμα HOMEACROSS, Πολιτισμική γεωγραφία, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία
Έφη Φωκά
Κύρια Ερευνήτρια, Θρησκεία, Δίκαιο και ελευθερία της θρησκείας, Θρησκεία και πολιτισμός
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Δικαστικός Διάλογος στον Ευρωπαϊκό Χώρο, Δίκαιο και Διακυβέρνηση Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ένωση, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Ψηφιακών) Μέσων Ενημέρωσης, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική, Σύνδεση Τομεακών Πολιτικών σε Επίπεδο Ένωσης, Εμπειρική Έρευνα στον Τομέα του Δικαίου
4η Συνάντηση Εργασίας του Προγράμματος TARGET
26 Σεπτεμβρίου 2019 - 27 Σεπτεμβρίου 2019