Επιστημονικό Συνέδριο ‘Βλασφημία και Πολυπολιτισμικότητα’, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου η Έφη Φωκά συζήτησε τη σχέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το θέμα της βλασφημίας, στην δεύτερη μέρα του επιστημονικού συνεδρίου ‘Βλασφημία και Πολυπολιτισμικότητα’ το οποίο οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.