Το άρθρο της Έφης Φωκά “God’s Advocates” δημοσιεύτηκε στο Jeroen Temperman and András Koltay, Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, (2017) Cambridge: Cambridge University Press, 389-410

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη στα Αγγλικά εδώ.