Ερευνητική Έδρα “Σταύρος Κωστόπουλος”
1 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Αυγούστου 2022