Ένταξη των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Λειτουργικά σύνορα και βιώσιμη ασφάλεια

Το πρόγραμμα IBEU εξέτασε το κοινωνικό κεφάλαιο, τα μεταναστευτικά ρεύματα, την ανεπίσημη οικονομία και τις προοπτικές για περιφερειακή συνεργασία στην Νότιο-ανατολική Ευρώπη.

Η ανάλυση αυτών των θεματικών έγινε υπό το πρίσμα των διαφορετικών πτυχών της έννοιας της ασφάλειας. Μέσα από τη μελέτη των πραγματικών και άτυπων συνόρων και διαχωρισμών στην περιοχή, το IBEU προσπάθησε να εξετάσει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πολιτική οικονομία και την κοινωνία των Βαλκανικών κρατών. Στο επίκεντρο της μελέτης μας είναι οι σχέσεις των Βαλκανικών κρατών με την Ε.Ε. και η ενταξιακή τους πορεία.

Η ομάδα των ερευνητών που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα IBEU, πραγματοποίησε εμπειρική έρευνα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, την ΠΓΔΜ, την Κροατία, όπως επίσης και στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα συνδύασε κοινωνιολογικά ερωτηματολόγια, ποιοτικές συνεντεύξεις, βιβλιογραφική έρευνα, οικονομική και στατιστική ανάλυση και εθνογραφία στην μεθοδολογία της.

γλώσσα εργασίας του προγράμματος IBEU ήταν τα Αγγλικά, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας και οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.

Δομή του προγράμματος

Το IBEU περιλαμβάνει έξι workpackages:

  • το WP1 περιέχει το θεωρητικό και αναλυτικό σκελετό της έρευνας
  • το WP2 επικεντρώθηκε στην κοινωνία των πολιτών και το κοινωνικό κεφάλαιο
  • το WP3 εστίασε την έρευνα του στην ανεπίσημη οικονομία, την παραοικονομία αλλά και το λαθρεμπόριο στην Νότιο-ανατολική Ευρώπη
  • το WP4 πραγματοποίησε έρευνα στις προοπτικές περιφερειακής συνεργασίας (ιδιαιτέρως σε θέματα υποδομής) και στο βασικό ρόλο της Ε.Ε. στο πλαίσιο αυτό
  • WP5 εξέτασε τη μετανάστευση Αλβανών στην Ιταλία και την Ελλάδα και τα μεταναστευτικά κύματα στο εσωτερικό των Βαλκανικών κρατών εξαιτίας των πολέμων της Γιουγκοσλαβίας
  • το WP6 περιέχει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις πολιτικής.

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2002 – Ιανουάριος 2005. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας

Συντονιστής του Προγράμματος: ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα

Εταίροι του Προγράμματος: Centre for the Study of Global Governance του London School of Economics (LSE), Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica (IECOB – Forli), Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Centre for Liberal Strategies (CLS – Sofia), Institute for Market Economics (IME – Sofia), Romanian Academic Society (SAR – Bucharest) και Southeast European Studies Programme (Oxford University).