Το EMILIE είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα που απαντά στην σημερινή κρίση της πολυπολιτισμικότητας και στην έλλειψη ενός κοινού πλαισίου μελέτης και ανάλυσης των σχετικών προκλήσεων.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι η Αγγλική, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας  και οι αναλύσεις  είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος EMILIE.

Το πρόγραμμα ερευνά εμπειρικά και θεωρητικά τα νομικά, εκπαιδευτικά και πολιτκά θέματα που εγείρει η πολιτιστική και θρησκευτική διαφορετικότητα που πηγάζει από την μετανάστευση. Περιλαμβάνει εννέα εταίρους από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λεττονία, Μ. Βρεττανία, Πολωνία). Καθεμία από τις χώρες αυτές συνεισφέρει στο πρόγραμμα την δικής της ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών.

Το EMILIE συγκρίνει τα θέματα αξιών όπως συζητούνται στις διάφορες χώρες καθώς και τις προσλαμβανόμενες συγκρούσεις αξιών στις χώρες αυτές. Επίσης το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση της κοινωνικής ένταξης της διαφορετικότητας (όσον αφορά σε θέματα αξιών, σημεία τριβής και καλές πρακτικές). Το ΕMILIE προτείνει ένα Ευρωπαϊκό θεωρητικό μοντέλο πολυπολιτισμικότητας, βασισμένο στην εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες τους.

Συντονιστής του προγράμματος: Άννα Τριανταφυλλίδου

Κατεβάστε την μπροσούρα του EMILIE – PDF

Ερευνήτριες: Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα