Όλα τα κείμενα, τα οποία δημοσιεύτηκα στα πλαίσια του προγράμματος EMILIE σχετικά με την εκπαίδευση και την διαφορετικότητα μπορείτε να διαβάσετε εδώ στα Αγγλικά (γλώσσα εργασίας του προγράμματος):

Educational Challenges Posed by Migration to Poland
Katarzyna Gmaj, Krystyna Iglicka, Centre for International Relations, Warsaw
November 2007
English version, Polish version

The Challenge of Immigration for Spanish Education Policy
Ricard Zapata Barrero, Nynke de Witte, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
November 2007
English version, Spanish version

Greek education policy and the challenge of migration
Anna Triandafyllidou, Ruby Gropas, ELIAMEP, Athens
November 2007
English version, Greek version

Multicultural Education in Latvia
Ilze Brands Kehris, Latvian Centre for Human Rights, Riga
February 2008
English version, Latvian version

The political and policy responses to migration related diversity in Britain’s education system
Nasar Meer and Tariq Modood, URC Ethnicity and Citizenship, University of Bristol
February 2008
English version

Education Policy in Germany and the Challenge of Migration
Frauke Miera, European University Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany
February 2008
English version, German version