Όλες οι εκθέσεις του προγράμματος EMILIE σχετικά με τα θέματα πολυπολιτισμικότητας και δημόσιου διαλόγου, μπορείτε να διαβάσετε εδώ στα Αγγλικά (γλώσσα εργασίας του προγράμματος):

Title: Public and political debates on multicultural crises in Denmark
Authors: Sine Lex, Lasse Lindekilde, Per Mouritsen
Publication type: Project report
Publication date: May 2007
Download full text as a PDF


Title: Public and political debates on multicultural crises in France
Authors: Valerie Sala Pala, Patrick Simon
Publication type: Project report
Publication date: May 2007
Download full text as a PDF


Title: Multiculturalism debates in Germany
Authors: Frauke Miera
Publication type: Project report
Publication date: June 2007
Download full text as a PDF


Title: Cultural Diversity in Greek Public and Political Discourses
Authors: Ruby Gropas and Anna Triandafyllidou
Publication type: Project report
Publication date: June 2007
Download full text as a PDF


Title: Citizenship and Multiculturalism in Latvia. Public and Political Discourses
Authors: Ilze Brands Kehris
Publication type: Project report
Publication date: May 2007
Download full text as a PDF


Title: Multiculturalism Debates in Poland
Authors: Agnieszka Weinar
Publication type: Project report
Publication date: April 2007
Download full text as a PDF


Title: Spanish report on migration and multiculturalism discourses
Authors: Ricard Zapata Barrero, Nynke de Witte
Publication type: Project report
Publication date: April 2007
Download full text as a PDF


Title: Public and political debates on multicultural crises in Britain
Authors: Nasar Meer and Tariq Modood
Publication type: Project report
Publication date: May 2007
Download full text as a PDF