Φόρουμ νέων ζητημάτων ασφαλείας

Το καλοκαίρι του 2002 το ΕΛΙΑΜΕΠ θεσμοθέτησε το πρόγραμμα Φόρουμ Νέων Ζητημάτων Ασφαλείας: Κοινά Συμφέροντα και Αξίες μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ΕυρωΑτλαντικής Κοινότητας, με την υποστήριξη του German Marshall Fund των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος το ΕΛΙΑΜΕΠ αποσκοπεί: α) στην δημιουργία ενός σταθερού βήματος διαλόγου μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και την Νοτιοανατολική Ευρώπη για την καλύτερη κατανόηση και από κοινού συμφωνία χειρισμού θεμάτων ασφαλείας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. β) στη διάδοση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας σε διαμορφωτές πολιτικής και προσωπικότητες με τρόπους που θα ενισχύσουν την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να δημιουργήσει δίκτυα και επαφές μεταξύ διαμορφωτών εξωτερικής πολιτικής, βουλευτών, διπλωματών, επιχειρηματιών, πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανισμών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στον συντονισμό της πολιτικής σχετικά με αλληλεξαρτώμενες, παραδοσιακές και μη απειλές ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον για:

  • Έναν ουσιαστικό διάλογο και την ανάλυση των παραδοσιακών και μη παραδοσιακών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας.
  • Μια συζήτηση για τους κοινούς στόχους ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση των παραδοσιακών και μη παραδοσιακών απειλών ασφαλείας.
  • Την διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για να αντιμετωπιστούν οι παραδοσιακές και μη παραδοσιακές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Μέσω αυτών των ανοιχτών συζητήσεων, αλλά και μέσω της διάδοσης των δημοσιευμένων συμπερασμάτων και προτάσεων σε κυβερνήσεις, επιλεγμένους μη κυβερνητικούς οργανισμούς δημόσιας πολιτικής στις ΗΠΑ, την Δυτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να έχει την μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στην διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που θα οδηγήσουν στην σταθερή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ασφάλεια και την σταθερότητα, προαπαιτούμενα για την ενσωμάτωσή της στην ΕυρωΑτλαντική Κοινότητα.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος FONSI είναι τα Αγγλικά, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας και οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα

Επικοινωνία
Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής, Γενικός Δειυθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Κα Ελισάβετ Φωκά Υποδιευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το “German Marshall Fund “των Ηνωμένων Πολιτειών

Διάρκεια: 2002-