Βελιγράδι, 27-28 Μαΐου 2005

Συναντήθηκε στο Βελιγράδι η Ομάδα Εργασίας VI, στα πλαίσια του προγράμματος FONSI: Forum on New Security Issues που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Balkan Trust for Democracy και την υποστήριξη του German Marshall Fund of the US και του ΝΑΤΟ.