Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει επιμεληθεί ακόμα μίας νέας πρωτοβουλίας “Communicating EU values across Greece”. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είχε στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, τη σημασία μιας ενεργούς κοινωνίας πολιτών και της σχέσης ανάμεσα στη δημοκρατία, την αλληλεξάρτηση των κρατών και τις αξίες της Ευρώπης. Ένα ευανάγνωστο φυλλάδιο με τίτλο “Europe: A community of values” δημοσιεύθηκε, για παράδειγμα,  από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Μέσα από αυτή τη πρωτοβουλία, το ΕΛΙΑΜΕΠ προσπάθησε να προσεγγίσει τους πρόσφυγες και τους ξένους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και να τους εντάξει στο διάλογο για τις επιλογές και της προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε τις προσπάθειές του για την ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου πάνω σε Ευρωπαϊκά θέματα. Παράλληλα, οργάνωσε την τελευταία ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2005 το ΕΛΙΑΜΕΠ οργανώσε ημερίδες με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ο στόχος ήταν να ενημερώσει τους πολίτες και να διεγείρει ένα δημόσιο διάλογο για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για το Μέλλον της Ευρώπης και για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Οι ημερίδες αυτές συμπεριλαμβάνονταν στην ενημερωτική εκστρατεία του Υπουργείου Εξωτερικών “Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Η Ευρώπη προχωρά, η Ελλάδα κερδίζει”. Σε αυτό το πρόγραμμα το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάστηκε και με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Έτσι, το ΕΛΙΑΜΕΠ προώθησε ενεργά τη δημόσια συζήτηση και το διάλογο πάνω σε Ευρωπαϊκά θέματα, στοχεύοντας πιο συγκεκριμένα στις λιγότερο ενημερωμένες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα αποτέλεσε προτεραιότητα του ιδρύματος, δεδομένης της απάθειας που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού και ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ότι αναφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στις ακόλουθες πόλεις: Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα, Κοζάνη, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Σύρο και Ρόδο.