Το πρόγραμμα POLITIS επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ενεργή συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος POLITIS ήταν η εκπόνηση μίας συγκριτικής μελέτης σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Επίσης, το POLITIS διερεύνησε τις απόψεις για την Ευρώπη και την έννοια της δημοκρατίας που έχουν διαμορφώσει φοιτητές και μετανάστες προερχόμενοι από χώρες εκτός ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείται την Ιστοσελίδα του Προγράμματος POLITIS (στα αγγλικά).

Συντονιστής του Προγράμματος: University of Oldenburg, Germany, Dr. Dita Vogel.

Ερευνητές ΕΛΙΑΜΕΠ:  Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα