Η δομή και το ερευνητικό έργο του προγράμματος POLITIS παρουσιάστηκαν από τη Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα και η πρώτη συνεδρία επικεντρώθηκε στις εμπειρίες των “νέων” χωρών υποδοχής μεταναστών όσον αφορά τις πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και στη συμμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή. Προκειμένου να προσδιοριστούν χρήσιμα “διδάγματα” και καλύτερες πρακτικές, συγκρίθηκαν οι εμπειρίες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.  Με παραδείγματα από τη βάση δεδομένων του POLITIS, η Δρ. Dita Vogel αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα συμπεράσματα του προγράμματος POLITIS σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μεταναστών που είναι ενεργοί στην κοινωνία των πολιτών, την επιρροή των κοινωνικών δομών οι οποίες ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εκπροσώπησης), τις επιλογές των μεταναστών μεταξύ εθνικού ή άλλου είδους ακτιβισμού και τον ρόλο και τη σημασία της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο.

Ο Δρ. Abel Ugba παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της ιρλανδικής περίπτωσης, ενώ ο Δρ. Joao Sardinha επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μεταναστών στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια, η Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου συνέκρινε τις εμπειρίες της Ιταλίας και της Ελλάδας καθώς και τις κοινωνικές δομές οι οποίες ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των μεταναστών στις κοινωνίες των δύο χωρών.

Οι δύο απογευματινές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στην κατάσταση της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ελλάδα, μια χώρα όπου πολλοί μετανάστες έχουν αυτό- οργανωθεί και οι οποίοι σταδιακά, γίνονται ενεργοί στην ελληνική δημόσια ζωή. Συζητήθηκαν οι θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της συμμετοχής των μεταναστών στην ελληνική δημόσια ζωή, και ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προς αυτήν την κατεύθυνση από τα πολιτικά κόμματα ή άλλες κοινωνικές οργανώσεις. Ο κ. Άγγελος Φραγκόπουλος παρουσίασε τις θέσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, και η κα Ευαγγελία Δουρίδα περίγραψε τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή. Επιπλέον, η εμπειρίες δύο κοινωνικών φορέων παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής συνεδρίασης. Ο κ. Νάσσος Θεοδωρίδης παρουσίασε την εμπειρία του Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», μια ΜΚΟ η οποία είναι ενεργή σε ζητήματα μετανάστευσης. Στη συνέχεια, η κα Eda Gemi περίγραψε την εμπειρία μιας αλβανικής ένωσης μεταναστών. Οι παρουσιάσεις αυτές έδωσαν μια πολύπλευρη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών και έδωσαν παραδείγματα εμποδίων αλλά και ευκαιριών που υπάρχουν στην Ελλάδα το οποίο με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση την συμμετοχής των μεταναστών στη δημόσια ζωή.

Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, η κα Κατερίνα Παπακώστα- Σιδήροπούλου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Κώστας Μποτόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με την ένταξη, τα πολιτικά δικαιώματα και τη συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών (μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει περίπου 40 ενώσεις μεταναστών στην Ελλάδα), ο κ. Ahmed Moawia, και η κα Evis Qaja, Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών Μεταναστριών Βορείου Ελλάδος, με τη σειρά τους αναφέρθηκαν σε θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή, την πρόσβαση στο δικαίωμα ψήφου και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.

Μέσα από έναν διάλογο μεταξύ εκπροσώπων πολιτικών παρατάξεων, μεταναστευτικών οργανώσεων και ειδικών σε θέματα μετανάστευσης, η ημερίδα αυτή συνέβαλε  στον εντοπισμό βασικών μέτρων που χρειάζονται για να ενισχυθεί η συμμετοχή των μεταναστών συμπολιτών μας στη δημόσια ζωή της χώρας.