Το βιβλίο επικεντρώνεται στις μεταναστευτικές εμπειρίες πολωνών νόμιμων και μη νόμιμων μεταναστών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Διερευνά το γιατί και πώς εγκαταλείπουν οι μετανάστες τα σπίτια τους, πώς αναπτύσσουν τους δεσμούς τους με τους συμπατριώτες τους ή/και με τους ντόπιους, πώς επιδιώκουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους, εάν και πώς προσαρμόζονται στη χώρα υποδοχής και αν σχεδιάζουν επιστροφή στην Πολωνία ή να πηγαίνουν αλλού.

Συγγραφέας: Άννα Τριανταφυλλίδου

Τίτλος βιβλίου: Contemporary Polish Migration in Europe: Complex Patterns of Movement and Settlement, Mellen Press, 2006