Τα ερευνητικά προγράμματα EMILIE και POLITIS επιλέχτηκαν ως μερικά από τα καλύτερα προγράμματα πού προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε συνέδριο και έκθεση με θέμα τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, (22-23 Νοεμβρίου 2006) στα γραφεία της Επιτροπής Περιφερειών, στις Βρυξέλλες. Απώτερος στόχος ήταν να προβληθούν οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα Διαπολιτισμικού Διαλόγου τα οποία έχουν ήδη υποστηριχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά θα λειτουργήσουν και ως μέρος της προετοιμασίας της ΕΈ για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008).

200 προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ είχαν προταθεί να λάβουν μέρος σε αυτή την έκθεση. Μία επιτροπή ανεξάρτητων αξιολογητών επέλεξε συνολικά 29 ερευνητικά προγράμματα και σχετικές πρωτοβουλίες, και το EMILIE και το POLITIS ήταν από τα επιλαχόντα ερευνητικά προγράμματα.