Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη στήριξη των πολιτικών και διοικητικών οργανισμών, στην προσπάθεια τους να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν αξιόπιστες πολιτικές στο θέμα της μη κανονικής μετανάστευσης.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι η Αγγλική, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας  και οι αναλύσεις  είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος CLANDESTINO.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο:

  1. να καταγράψει τα στοιχεία και εκτιμήσεις που αφορούν στην μη κανονική μετανάστευση (πληθυσμούς και ροές) σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ,
  2. να αναλύσει συγκριτικά αυτά τα στοιχεία,
  3. να εξετάσει τα ηθικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και εκτιμήσεων καθώς και την χρήση αυτών,
  4. να προτείνει μια νέα μέθοδο για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των στοιχείων και εκτιμήσεων που αφορούν στην μη κανονική μετανάστευση στην ΕΕ.

Κατεβάστε την μπροσούρα του προγράμματος (PDF)

Ερευνητές:
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α, ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Θάνος Μαρούκης, Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ
Daria Lazarescu, βοηθός ερευνήτρια