Δείτε δημοσίευση σχετική με το Ερευνητικό πρόγραμμα Clandestino:

Ρεύματα μετανάστευσης και η διαχείριση των νοτίων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, Documentos CIDOB, n. 17 Migraciones, december 2008 (pdf στα αγγλικά).

Συγγραφείς: Dirk Godenau Vicente Manuel Zapata Hernadez, Paolo Cuttitta, Anna Triandafyllidou, Thanos Maroukis, Gemma Pinyol (ed.)