Στις 30 Μαρτίου 2011 ο Δρ. Θάνος Μαρούκης, ερευνητής της Ομάδας Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, πραγματοποίησε μία εισήγηση για την κατάσταση της μη νόμιμης μετανάστευσης στην σημερινή Ελλάδα στην συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με θεματική Μη Νόμιμη Μετανάστευση και Επιπτώσεις στο Ασφαλιστικό Σύστημα. Η εισήγηση του ξεκίνησε με μία κατηγοριοποίηση και αριθμητική εκτίμηση των μη νόμιμων μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Στην συνέχεια, βασιζόμενος στα συμπεράσματα των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων που έχει εκπονήσει ή εκπονεί η Ομάδα Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε για τα προβλήματα που σχετίζονται με τις εν λόγω κατηγορίες μη νόμιμων μεταναστών (όπως απώλεια καθεστώτος νόμιμης διαμονής, μεγέθυνση της αδήλωτης εργασίας) και τις επιπτώσεις που αυτά δύνανται να έχουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (όπως δραστική μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Ολοκλήρωσε με μια δέσμη προτάσεων πολιτικής για την μη νόμιμη μετανάστευση η οποία περιστρεφόταν γύρω από δύο άξονες: την αποφυγή απώλειας της νομιμότητας (και των εισφορών) πολλών νόμιμα διαμενόντων μεταναστών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιο πρόσφατων ροών μη νομίμων μεταναστών. Το μέγεθος της επιβάρυνσης των μη νόμιμων μεταναστών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας της χώρας, το μέγεθος της παραοικονομίας και οι λόγοι διατήρησης της νομιμότητας των μεταναστών ήταν τα κύρια θέματα που έγειραν οι βουλευτές στην συζήτηση που ακολούθησε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την συνεδρίαση της επιτροπής εδώ.