Δίοτι η γλώσσα εργασίας του προγράμματος CLANDESTINO ήταν η Αγγλική, μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις από την έρευνα πεδίου στην Αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας εδώ.