Δείτε σχετικές αναφορές στον τύπο για το πρόγραμμα CLANDESTINO:

Αναφορά στην Ελευθεροτυπία για το Σεμινάριο με θέμα «Συγκριτική ανάλυση της Ανεπίσημης Μετανάστευσης στην Ευρώπη».

Αναφορά στην Ελευθεροτυπία για την Ημερίδα με θέμα «Ανεπίσημη Μετανάστευση και Παραοικονομία: Πορίσματα από Χώρες της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».

Αναφορά στον έντυπο τύπο για τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος CLANDESTINO