Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις σχετικά με την παράνομη μετανάστευση στη Νότια Ευρώπη «κυκλοφορούν» ελεύθερα και χωρίς κριτική σκέψη πολλές φορές από εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους και πολιτικούς ιθύνοντες, χωρίς να είναι σαφές ποιος τους έδωσε τα στοιχεια και πώς. Η πηγή τους μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη, αλλά η κατεύθυνσή τους είναι σαφής: οι αριθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται συστηματικά ως μέσο δημιουργίας άγχους στο δημόσιο διάλογο για τη μετανάστευση και ως μέσο άσκησης πίεσης για πολιτικές απαντήσεις. Οι μελέτες που διεξάγονται μέσα από το πρόγραμμα CLANDESTINO διερευνούν με κριτικό πνεύμα τις πηγές δεδομένων και τις εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των παράνομων μεταναστών και, ειδικότερα, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των στοιχείων αυτών. Έτσι, φαίνεται γιατί και πώς οι μετανάστες γίνονται παράνομοι και εάν και πώς μπορούν να επιτύχουν να νομιμοποιηθούν.

A peculiar aspect of irregular immigration in Italy is represented by its relative dimension when compared with flows and stock of regular migrants. As far as amnesties of undocumented migrants in Europe are concerned, Italy closely competes with Spain for a double record: the highest number of general regularization processes and the largest number of immigrants who obtained a legal status through one of these programs. Moreover, irregularity has been a phase in the life of most immigrants in Spain, as the results of surveys, regularizations and demographic data show. Regularity increases with the time of stay, but irregularity is a common way of entry: 40% of those arrived during 2006 were still irregulars at the end of this year. Concerning Greece, although it is close to impossible to accurately determine the size of an irregular population, it appears that the general trend is one of declining numbers of irregular migrants compared to the 90s.

Fore more details, please visit the CLANDESTINO website where national language versions of all policy briefs are also available.