Η μονογραφία με τίτλο Παράτυπη Μετανάστευση στην Ευρώπη, την οποία επιμελήθηκε η Άννα Τριανταφυλλίδου, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της γνώσης μας γύρω από το εύρος και τη φύση του πολυσυζητημένου, αλλά ελλιπώς διερευνημένου φαινομένου της μη-κανονικής μετανάστευσης στην Ευρώπη, βελτιώνοντας την κατανόησή μας επί των δυναμικών της μη-κανονικής μετανάστευσης και της σχέσης της με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες.
Παραθέτοντας μια συγκριτική ανάλυση των εμπειριών και της πολιτικής διαφόρων κρατών-μελών της ΕΕ, η παρούσα μονογραφία βασίζεται σε ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών πηγών, πολλές από τις οποίες απουσίαζαν μέχρι σήμερα από αγγλόφωνες αναλύσεις, προσφέροντας έτσι μια συνολική εικόνα της μη-κανονικής μετανάστευσης σε δώδεκα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Ο τόμος αυτός θα αποτελέσει έργο αναφοράς για διαμορφωτές πολιτικής και ερευνητές στους τομείς της μετανάστευσης, της κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτικών επιστημών, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ευρωπαϊκών σπουδών, και δημόσιας διοίκησης.

Τίτλος βιβλίου Irregular migration in Europe: myths and realities, Ashgate 2010

Επιμέλεια: Prof. Anna Triandafyllidou