Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος CLANDESTINO ήταν η Αγγλική, οπότε παρακαλώ δείτε τις εκθέσεις ανά χώρα στην Αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας εδώ.