Πρόγραμμα Τουρκίας

Το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την προαγωγή αξιόπιστης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης και ανάλυσης για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, των σχέσεών της με την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τις αναδυόμενες δυνάμεις.

Οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν:

Την παρατήρηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Τουρκία που επηρεάζουν τις σχέσεις της με την Ελλάδα, τους άλλους γείτονές της, την ΕΕ και άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις.

Τη διασπορά αξιόπιστης ενημέρωσης και εμπεριστατωμένων, εποικοδομητικών αναλύσεων για την Τουρκία.

Tην προαγωγή του δημοσίου διαλόγου αλλά και του διαλόγου μεταξύ ειδικών.

Την εκπόνηση κειμένων ακαδημαϊκής έρευνας και πολιτικής ανάλυσης υψηλού επιπέδου.

Την εδραίωση του ΕΛΙΑΜΕΠ ως περιφερειακού και ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς ως προς την μελέτη της τουρκικής πολιτικής, από τις διμερείς ελληνοτουρκικές διαφορές, μέχρι ζητήματα περιφερειακής ασφαλείας, ευρωπαϊκού και διατλαντικού ενδιαφέροντος.

Προωθώντας στενότερες σχέσεις, συνέργειες και τη δικτύωση με διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και ερευνητές στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική και στοχεύοντας στην ανάδειξη μιας γενεάς νέων ερευνητών για την Τουρκία, το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοδοξεί να αναδειχθεί μέσω του Προγράμματος σε κέντρο αριστείας και εξέχον σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή έρευνα πολιτικής για την Τουρκία.

Advisory Board

Nilgün Arısan Eralp, TEPAV
Pavlos Apostolidis, Ambassador (Ret.)‎
Mustafa Aydın, GTF
Costa Carras, GTF‎
Ipek Cem Taha, Columbia Global Center Istanbul
Katerina Dalacoura, LSE
Thomas Diez, University of Tübingen
Ahmet Evin, Sabancı University
Üstün Ergüder, Sabancı University
William Hale, SOAS ‎
Ayşe Kadıoğlu, Sabancı University
George Kaklikis, Ambassador (Ret.)‎
Fuat Keyman, Sabancı University
Kemal Kirişçi, Brookings Institution ‎
Ian Lesser, GMFUS
Ziya Öniş, Koç University
Ergun Özbudun, Istanbul Şehir University
Günter Seufert, SWP‎
Nathalie Tocci, IAI
Jenny White, University of Stockholm
Thanos Veremis, ELIAMEP

Αναλυτές, Πρόγραμμα Τουρκίας

Ahmet Erdi Öztürk
Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Καλλιόπη Αμυγδάλου
Κύρια Ερευνήτρια, Αρχιτεκτονική και Ιδεολογία, Πολιτιστική κληρονομία
Ευάγγελος Αρεταίος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Τουρκίας
Γιώργος Αγγελετόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Τουρκίας
Θάνος Βερέμης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις
Μαρία Γαβουνέλη
Ειδική Σύμβουλος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκρέμ Έντυ Γκιουζέλντερε
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας
Γιώργος Κακλίκης
Ειδικός Σύμβουλος, Πρέσβης ε.τ.
Έλενα Λαζάρου
Ερευνήτρια, Εξωτερική πολιτική, Ασφάλεια, Άμυνα και διατλαντικές σχέσεις
Αθανάσιος Μανής
Ερευνητής, Ασφάλεια, Τουρκία
Παναγιώτα Μανώλη
Ερευνήτρια, Περιφερειακή συνεργασία, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
Νίκολας Ντάνφορθ
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Ευθύμιος Παπασταυρίδης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής και Διδάσκων, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία Αθηνών και PIL Center
Δημήτρης Τσαρούχας
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Παναγιώτης Τσάκωνας
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας, Καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας & ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών