Πρόγραμμα Τουρκίας

Το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την προαγωγή της αξιόπιστης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης και ανάλυσης για την εσωτερική & εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, των σχέσεων της με την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ρωσία και τις αναδυόμενες δυνάμεις.

Οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν:

Την παρατήρηση των πολιτικών, οικονομικών & κοινωνικών εξελίξεων στην Τουρκία που επηρεάζουν τις σχέσεις της με την Ελλάδα, τους άλλους γείτονές της, την ΕΕ και άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις.

Την διασπορά αξιόπιστης ενημέρωσης και εμπεριστατωμένων, εποικοδομητικών αναλύσεων για την Τουρκία.

Tην προαγωγή του δημοσίου διαλόγου αλλά και του διαλόγου μεταξύ ειδικών.

Την εκπόνηση κειμένων ακαδημαϊκής έρευνας & πολιτικής ανάλυσης υψηλού επιπέδου.

Την εδραίωση του ΕΛΙΑΜΕΠ ως περιφερειακού & ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς ως προς την μελέτη της τουρκικής πολιτικής, από τις διμερείς ελληνοτουρκικές διαφορές, μέχρι ζητήματα περιφερειακής ασφαλείας, ευρωπαϊκού & διατλαντικού ενδιαφέροντος.

Προωθώντας στενότερες σχέσεις, συνέργειες και την δικτύωση με διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα & ερευνητές στην Τουρκία, την Ευρώπη & την Βόρειο Αμερική και στοχεύοντας στην ανάδειξη μιας γενεάς νέων ερευνητών για την Τουρκία, το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοδοξεί να αναδειχθεί μέσω του Προγράμματος σε κέντρο αριστείας & εξέχον σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή έρευνα πολιτικής για την Τουρκία.

Αναλυτές για Πρόγραμμα Τουρκίας

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας