Το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ ενώνει τις δυνάμεις του με τη Medyascope, έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, για να συμβάλει σε μια πλουραλιστική συζήτηση για σημαντικά ζητήματα της τουρκικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Το έργο ELIMED αποτελείται από επτά (7) διαδικτυακά σεμινάρια διάρκειας 75 λεπτών, τα οποία διοργανώνονται από μέλη της ομάδας του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με τη Medyascope σε μορφή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, και επτά (7) κειμένων πολιτικής που συνοψίζουν τα βασικά σημεία που τέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων. Με αυτόν τον τρόπο, το ELIMED στοχεύει να συμβάλει σε μια πιο ενημερωμένη και εκλεπτυσμένη συζήτηση για αυτά τα επτά σημαντικά θέματα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά σεμινάρια ολόκληρα, καθώς και σε συντομότερες 30λεπτες εκδόσεις με ελληνικούς ή τουρκικούς υπότιτλους και σύντομα αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών.

Τα παραδοτέα του έργου θα διαδοθούν μέσω του εκτεταμένου δικτύου του ΕΛΙΑΜΕΠ και της Medyascope, στοχεύοντας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό που ενδιαφέρεται για την Τουρκία, ιδίως στις πιο δυναμικές πληθυσμιακές ομάδες της Τουρκίας, δηλαδή τη νεολαία, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Το έργο είναι διεπιστημονικό και βασίζεται σε θεωρητικά πλαίσια από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως τις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνιολογία. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του έργου θα ενδιαφέρουν όχι μόνο το ακαδημαϊκό κοινό αλλά και εργαζομένους σε ΜΚΟ, δημοσιογράφους, γραφειοκράτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Με την υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής, καινοτόμου και πρακτικής προσέγγισης, το ELIMED φιλοδοξεί να ανοίξει νέους διαύλους συνεργασίας.

Συντονιστής του Έργου: Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης

Project Manager: Αλεξία Μητσικώστα

Εταίρος:

Χρηματοδότηση: 

Το Κέντρο Εφαρμοσμένων Τουρκικών Σπουδών (CATS) του Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) στο Βερολίνο χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Το CATS έχει την επιμέλεια του δικτύου CATS, ενός διεθνούς δικτύου δεξαμενών σκέψης και ερευνητικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με την Τουρκία. Το ‘ELIAMEP-MEDYASCOPE MEDIA SERIES (ELIMED)’ είναι ένα έργο του δικτύου CATS.