Πώς να πετύχετε στην Ελληνική Βιομηχανία; – Εμπειρικά ευρήματα και προτάσεις πολιτικής – Σοφία Ανυφαντάκη και άλλοι
15 Δεκεμβρίου 2022 , Σοφία Ανυφαντάκη, Κωνσταντίνος Δελλής, Γιάννης Καλογήρου, Αικατερίνη Καραδημητροπούλου, Φίλιππος Πετρουλάκης