Ταυτότητες και νεωτερικότητες στην Ευρώπη: πολιτικές οικοδόμησης Ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας, πολιτική, κουλτούρα, ιστορία και θρησκεία

Σύνοψη προγράμματος:

Το IME διερευνά τις Ευρωπαϊκές ταυτότητες.

Το ‘Ποιοι είμαστε’ αποτελεί ένα διαρκές και πάντοτε καίριο ερώτημα στη σύγχρονη κοινωνία. Στο ΙΜΕ στοχεύουμε να κατανοήσουμε πως ορίζεται η αντίληψη της ταυτότητας ‘εμείς, οι Ευρωπαίοι’ από διαφορετικούς δρώντες στην Βουλγαρία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζήτημα των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόκληση στη σύγχρονη κοινωνία καθώς τα επίπεδα αμφισβήτησης ως προς την ταυτότητα της Ευρώπης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια για μια σειρά αιτιών, πολλά από τα οποία σχετίζονται με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μεταξύ αυτών: το γνωστό ‘δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ’, οι προκλήσεις της περαιτέρω εμβάθυνσης, η αυξημένη αντίθεση προς μια παραπέρα διεύρυνση και οι αντιδράσεις στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, έχουν καταστήσει το ζήτημα των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων ακόμη πιο ουσιαστικό.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το ΙΜΕ αποσκοπεί στο να προσφέρει μια πιο συνθετική και περιεκτική κατανόηση των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων όπως τις έχουν βιώσει και εκφράσει οι λαοί της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα να εξερευνήσει:
–    Τι είναι οι Ευρωπαϊκές ταυτότητες?
–    Με ποιους τρόπους έχουν διαμορφωθεί?
–    Και πώς μπορεί να εξελιχθούν από δω και πέρα?

Το ΙΜΕ εξετάζει τις ακόλουθες τρεις βασικές υποθέσεις:

–    Οι Ευρωπαϊκές ταυτότητες αποτελούν προϊόντα αλληλεπίδρασης μεταξύ ανταγωνιστικών προγραμμάτων οικοδόμησης και διατήρησης μιας ταυτότητας τα οποία προτείνονται από διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς δρώντες;
–    Η ποικιλομορφία των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων μπορεί να εξηγηθεί από μία ή από το συνδυασμό των ακόλουθων διαστάσεων: τον τύπο του κράτους, την κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση, την υλική ανάπτυξη και τις γεωπολιτικές, ιστορικές κληρονομιές;
–    Ομοιότητες στις Ευρωπαϊκές ταυτότητες θα εξευρεθούν στις πολιτισμικές ομαδοποιήσεις όπως οι ομοιογενείς πολιτισμικές ομάδες.

Ερευνητές: Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρούμπη Γκρόπας, Χαρά Κούκη