Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’ (ΙΜΕ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπήκε ήδη στον δεύτερο χρόνο  εργασιών του. Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό συναντήθηκαν εκ νέου στις 6-7 Μαίου, αυτή την φορά στην πόλη Οπάτιγια της Κροατίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ερευνητές συζήτησαν για τα πορίσματα της μελέτης που διεξήγαγαν και που σχετίζεται με τους τρόπους που οι κρατικοι φορείς αντιλαμβάνονται σήμερα την Ευρώπη σε σχέση με τις σύγχρονες εθνικές τους ταυτότητες. Οι εκθέσεις της κάθε ομάδας αναλυτικά, καθώς και οι συνόψεις τους, είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ (http://fass.kingston.ac.uk/public/ime/), ενώ τα σημαντικότερα τους πορίσματα είναι συγκεντρωμένα στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΜΕ, αρ. 2 (Ιούνιος 2010).  Πληροφορίες για την μελέτη της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με την περίπτωση της Ελλάδας, καθώς και για την έκθεση αναλυτικά στα αγγλικά κοιτάξτε εδώ. Στην συνάντηση επίσης συζητήθηκε εκτενώς η στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι ομάδες στην έρευνά τους στο εξής και η οποία θα επικεντρωθεί στους τρόπους που η κοινωνία των πολιτών και μεμονωμένα οι πολίτες δομούν την ταυτότητά τους σε σχέση με την Ευρώπη.