Την Δευτέρα, 5 Μαρτίου, στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι η Δρ. Ρούμπη Γρώπα, που συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ για το πρόγραμμα ΙΜΕ (Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη) θα πάρει μέρος σε μία συζήτηση για τις έννοιες της Ευρώπης, της Ευρωπαικής Ένωσης και της νεωτερικότητας όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το πρίσμα της ανώτερης εκπαίδευσης.

Σε αυτή την εκδήλωση, κατά την οποία θα συζητηθούν οι οπτικές της Ελλάδας σε σχέση με αυτές της Φιλανδίας, οι βασικοί άξονες θα είναι οι εξής:

-στοιχεία σύνθεσης και αποσύνθεσης μέσα από εκπαιδευτικές πολιτικές για τα πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Φιλανδία

-κριτική αποτίμηση της διαδικασίας της Μπολόνια και εξερεύνηση εναλλακτικών επιλογών για την Ευρώπη. Στην περίπτωση της Φιλανδίας η έμφαση θα δοθεί στα αποτελέσματα της PISA και σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πανεπιστημιακών δομών.

Απόσπασμα της παρουσίασής της Δρ. Γρώπα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στην συνέχεια της συζήτησης, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ευρωπαικού προγράμματος ΙΜΕ, στο οποίο συμμετέχουν 9 χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η εκδήλωση θα λάβει τόπο στο University of Helsinki, Main Building auditorium III (Unioninkatu 34) στις 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.